650 36 90 27 info@grupdesuport.com

Menu
AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem del següent:

Nom de l’empresa: GRUP DE SUPORT SCC

Domicili: Apenins 42, 4.1. Esc.D. 08917 Badalona

La societat cooperativa consta en escriptura pública davant del notari Enrique Hernández Gajate el 07/03/2016 amb el número de protocol 382 i també està inscrita al Registre de cooperatives de Barcelona amb l’assentament 1 i el full 14628 i amb NIF F66710930

Els dominis:

 • grupdesuport.com

han estat registrats en el Registre de cooperatives de Barcelona, tal com s’estableix en la Llei 34/2002.

Benvingut al lloc web  GRUP DE SUPORT, SCC (en endavant  GRUP DE SUPORT). Et convidem a llegir atentament la nostra Política de Privacitat per conèixer les condicions del tractament de les dades personals cedides a través de l’ús de GRUP DE SUPORT.

GRUP DE SUPORT SCC, 2016. Tots els drets reservats.

Els noms i les imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de GRUP DE SUPORT.

GRUP DE SUPORT refusa tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-hi o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

GRUP DE SUPORT refusa tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, refusa la responsabilitat sobre la informació que continguin pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines web de GRUP DE SUPORT.

GRUP DE SUPORT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

PROTECCIÓ DE DADES

 1. a) En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de GRUP DE SUPORT, SCC, mentre no se sol • liciti la seva cancel • lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis d’ GRUP DE SUPORT, SCC.
 2. b) Així mateix, se l’informa que les seves dades seran posades a disposició de les empreses tipus TRILOGI per les finalitats indicades: mailings. Tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L’usuari autoritza expressament a  GRUP DE SUPORT la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de GRUP DE SUPORT i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Sí, accepto.
 3. c) L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel • lació dirigint-se mitjançant correu electrònic dirigit a info@grupdesuport.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.
 4. d) Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es puguin realitzar els serveis seleccionats.

1.- Política de privacitat i protecció de dades

Amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeixeu que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

El fet de no introduir les dades de caràcter personal que es demanen en els formularis de la pàgina web podrà tenir com a conseqüència que GRUP DE SUPORT no pugui atendre la vostra sol•licitud.

GRUP DE SUPORT us informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

2. Titularitat de les dades objecte de tractament

 1. a) En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, informem als usuaris que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant qualsevol formulari existent a  GRUP DE SUPORT així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de GRUP DE SUPORT, SCC .
 2. b)  GRUP DE SUPORT es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

3. Ús i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal:

 1. a) El tractament de les dades personals dels usuaris per part d’ GRUP DE SUPORT o de tercers té lloc, fonamentalment, de forma electrònica i telemàtica.
 2. b) Les dades personals de l’usuari seran utilitzades amb la finalitat de prestar els següents serveis disponibles a través d’ GRUP DE SUPORT:

El registre de dades per poder gaudir dels serveis oferts a través de la pàgina

La gestió i / o tramitació de comandes i activitats connexes

La gestió de consultes, dubtes o problemes de caràcter tècnic, comercial, sobre l’estat de les comandes i altres sol • licituds genèriques d’informació

L’atenció personalitzada a través del Servei d’Atenció al Client

La promoció de productes i serveis propis

 1. c) Hi ha la possibilitat que  GRUP DE SUPORT processi i / o gestioni dades personals relatives a tercers que li hagin estat transmesos o cedits directament pels propis Usuaris de GRUP DE SUPORT (p.ex.: adquisició per part de l’Usuari d’un producte que s’ha de lliurar a un amic, liquidació del preu de compra del producte per part d’un subjecte diferent del destinatari d’aquest article, publicitat per part de l’Usuari a un amic d’un servei disponible al web de GRUP DE SUPORT o notificació de l’oferta de venda d’un determinat producte). En casos com els anteriors  GRUP DE SUPORT informarà al tercer en qüestió sobre el contingut de la Llei 15/99 LOPD el registrar les seves dades a l’arxiu, tot i que l’usuari serà responsable de comunicar a la persona a qui es refereixin aquestes dades abans de comunicar-los a  GRUP DE SUPORT la inclusió de les dades en un fitxer d’ GRUP DE SUPORT la finalitat del tractament de les dades i la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel • lació i oposició davant  GRUP DE SUPORT en la manera especificat en aquesta política de privacitat.
 2. d)  GRUP DE SUPORT es reserva el dret de cancel • lar el compte d’un usuari i totes les dades connexes en cas de detectar o apreciar continguts il • lícits i perjudicials per a la imatge de GRUP DE SUPORT i / o dels seus productes o dels de tercers, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il • legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomentin discriminacions per raons de raça o ètnia, sexe, credo o orientació sexual.

4. Obligatorietat de la transmissió i / o cessió de les dades

 1. a) La transmissió i / o cessió a  GRUP DE SUPORT de les dades personals sol • licitades pot tenir caràcter obligatori en virtut del contingut i disposicions de la normativa legal que li és d’aplicació.
 2. b) S’especificarà indistintament, en cada un dels casos, el caràcter obligatori o discrecional de la transmissió i / o cessió de dades-en relació amb les dades personals sol • licitades- amb motiu del processament i / o recollida d’aquesta informació, distingint els camps obligatoris mitjançant un asterisc (*).
 3. c) La eventual falta de comunicació a  GRUP DE SUPORT de les dades corresponents a camps obligatoris impedirà la consecució i / o l’abast de la finalitat principal associada a la recollida de dades. D’altra banda, la no comunicació d’aquestes dades a  GRUP DE SUPORT podria determinar, per exemple, la impossibilitat d’efectuar la venda de serveis de  GRUP DE SUPORT, així com la prestació d’altres serveis que puguin estar disponibles al web.
 4. d)  GRUP DE SUPORT entén que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades, accedint a l’apartat corresponent de GRUP DE SUPORT. Per tant, els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades personals,  GRUP DE SUPORT no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.

5. Drets de l’Usuari

El Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel • lació sol • licitant- per correu postal a Carrer Montseny17, 2.2. 08012 Barcelona, Espanya, incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades.

6. Mesures de seguretat

 1. a)  GRUP DE SUPORT assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

b)  GRUP DE SUPORT no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé que sigui per una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies